เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชม

102421
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
1131
63
1729
98584
9373
7560
102421

Your IP: 3.235.228.219
2022-06-25 15:02

ฐานข้อมูลทางศาสนา

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

แบบบันทึกฐานข้อมูลทางศาสนา

ประเภทฐานข้อมูลทางวัฒนธรรม

สถานที่ทางวัฒนธรรม : ศาสนสถาน

ชื่อข้อมูล : วัดบ้านปฏิรูป

สาระสำคัญโดยสังเขป : เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2521 เป็นศูนย์รวมจิตใจและศูนย์การประกอบพิธีทางศาสนา และวัฒนธรรม ของบ้านปฏิรูป เป็นวัดฝ่ายมหานิกาย ประเภทวัดราษฎร์

สถานที่ตั้ง : ชื่อสถานที่ตั้ง วัดบ้านปฏิรูป  หมู่ที่ 5  บ้านปฏิรูป  ตำบลศรีสงคราม  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม  (ตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านปฏิรูป)

ชื่อบุคคล/หน่วยงานอ้างอิง : พระครูวิจิตร  สุตาธิคุณ / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม  รหัสไปรษณีย์  48150  หมายเลขโทรศัพท์ 0-4259-9496

ค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ :


⇒ คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

แบบบันทึกฐานข้อมูลทางศาสนา

ประเภทฐานข้อมูลทางวัฒนธรรม

สถานที่ทางวัฒนธรรม : ศาสนสถาน

ชื่อข้อมูลวัดโพธิ์ชัย

สาระสำคัญโดยสังเขป เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2463  เป็นศูนย์รวมจิตใจและศูนย์การประกอบพิธีทางศาสนา และวัฒนธรรม ของบ้านยางงอย  เป็นวัดฝ่ายมหานิกาย  ประเภทวัดราษฎร์

สถานที่ตั้งชื่อสถานที่ตั้ง  วัดโพธิ์ชัย  หมู่ที่ 10  บ้านยางงอย  ตำบลศรีสงคราม  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม  (ตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านยางงอย)

ชื่อบุคคล/หน่วยงานอ้างอิงพระครูโพธิคุณ  สถิต / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม   อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม  รหัสไปรษณีย์ 48150 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4259-9496

ค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ :


⇒ คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

แบบบันทึกฐานข้อมูลทางศาสนา

ประเภทฐานข้อมูลทางวัฒนธรรม

สถานที่ทางวัฒนธรรม : ศาสนสถาน

ชื่อข้อมูลวัดวิชัย

สาระสำคัญโดยสังเขป เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2480  เป็นศูนย์รวมจิตใจและศูนย์การประกอบพิธีทางศาสนา และวัฒนธรรม ของบ้านหนองบาท้าว  เป็นวัดฝ่ายมหานิกาย  ประเภทวัดราษฎร์

สถานที่ตั้ง ชื่อสถานที่ตั้ง  วัดวิชัย  หมู่ที่ 2  บ้านหนองบาท้าว  ตำบลศรีสงคราม  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม  (ตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านหนองบาท้าว)

ชื่อบุคคล/หน่วยงานอ้างอิงพระครูสุทธิ  พรมโชติ / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม  รหัสไปรษณีย์ 48150 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4259-9496

ค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ :


⇒ คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

แบบบันทึกฐานข้อมูลทางศาสนา

ประเภทฐานข้อมูลทางวัฒนธรรม

สถานที่ทางวัฒนธรรม : ศาสนสถาน

ชื่อข้อมูลสำนักสงฆ์ท่าสามหมอ

สาระสำคัญโดยสังเขป เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2533  เป็นศูนย์รวมจิตใจและศูนย์การประกอบพิธีทางศาสนา และวัฒนธรรม ของบ้านหนองบาท้าว  เป็นวัดฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ประเภทวัดราษฎร์

สถานที่ตั้งชื่อสถานที่ตั้ง  สำนักสงฆ์ท่าสามหมอ  หมู่ที่  2  บ้านหนองบาท้าว ตำบลศรีสงคราม  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม  (ตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านหนองบาท้าว)

ชื่อบุคคล/หน่วยงานอ้างอิงพระเกษมพร  สันตมโน / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม  รหัสไปรษณีย์ 48150 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4259-9496

ค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ :


⇒ คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

background101263