เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชม

102396
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
1106
63
1704
98584
9348
7560
102396

Your IP: 3.235.228.219
2022-06-25 14:53

                      เบอร์สายตรงติดต่อ : คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา

                 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

  ลำดับ            ชื่อ-สกุล           ตำแหน่ง       เบอร์โทรศัพท์
1 นายพูนศักดิ์  เขียวสังข์ นายก อบต.ศรีสงคราม 064-5394806
2 นายอภิชาติ  ไชยรินทร์ รองนายก อบต.ศรีสงคราม 089-2157892
3 นายดำรงค์  เสนเพ็ง รองนายก อบต.ศรีสงคราม 083-3361105
4 นางถนอมรักขณ์  แปโค เลขานุการนายก อบต.ศรีสงคราม 065-1171963
 5 นางลัดดาวัลย์  ติธรรม ประธานสภา 096-4073192
 6 ว่าที่ร้อยตรีสาธิต  เหลือล้น รองประธานสภา 098-1354456
 7 นายเทอดเกียรติ  สาระวิถี เลขานุการสภา 080-7407588
 8 นางสาวรัชฎา  ภูเม็ด สมาชิกสภา หมู่ 2 065-3296070
 9 นายธวัช  บานอินทร์ สมาชิกสภา หมู่ 2 088-7938240
10 นายบุญมา  เนตรศิริ สมาชิกสภา หมู่ 5 097-3419033
11 นายสุทธิพงศ์  ระแสนพรม สมาชิกสภา หมู่ 10 063-8413199

                            เบอร์สายตรงติดต่อหัวหน้าส่วนราชการ

                   องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

    ลำดับที่           ชื่อ- สกุล                 ตำแหน่ง      เบอร์โทรศัพท์
      1 นายเทอดเกียรติ  สาระวิถี ปลัด อบต.ศรีสงคราม 080-7407588
      2 นางอรทัย  พึ่งทะเล รองปลัด อบต.ศรีสงคราม 081-8883465
      3 น.ส.ตติยาธร  โพธิ์สุ หัวหน้าสำนักปลัด 091-0640609
      4 น.ส.สุมิตรา  เอกจักรแก้ว ผู้อำนวยการกองคลัง 082-2331882
      5 นายเกรียงไกร  ไกรพินิจ ผู้อำนวยการกองช่าง 09-89959639
      6 นายศิริชัย  วงศ์รำพันธ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา 081-9669689
      7 น.ส.ตรัยภัทร  คำชนะ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 084-9576336

background101263